" 4 M " d.o.o. Bos.Krupa
Društvo sa ograničenom odgovornošću zaproizvodnju,trgovinu i usluge export-import " 4 M " Bos.Krupa
Broj pregleda
209
Adresa
511 SLAVNE BBR. BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
4263077240000
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1337-00
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
19.04.1996PROD:

DEV:

RAN: