Ukupan broj firmi: 125725

Društvo sa ograničenom odgovornošću "AGRO – DG" Cazin – Podr

Društvo sa ograničenom odgovornošću "AGRO – DG" Cazin – Podružnica II Bosanska Krupa


Firma Društvo sa ograničenom odgovornošću "AGRO – DG" Cazin – Podr je osnovana 15.10.2010 godine na osnovu rješenja broj 17-01-0129-08 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

JEZERSKI BB, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj 17-01-0129-08
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 15.10.2010