Ukupan broj firmi: 125725

" IMTP " d.o.o. Bos.Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge, export-import " IMTP " Bos.Krupa


Firma " IMTP " d.o.o. Bos.Krupa je osnovana 24.02.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-3498-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

Adresa

JEZERSKI BB, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-3498-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 24.02.1998