AUTOPREVOZNIK – PIRALIĆ ( Huse ) MUJO BIHAĆ
AUTOPREVOZNIK – PIRALIĆ ( Huse ) MUJO BIHAĆ
Broj pregleda
103
Adresa
MOŠE PIJADE/SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA 36
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06/2-27-773-UP-
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
08.01.2002PROD:

DEV:

RAN: