Ukupan broj firmi: 125725

" ELEKTRO – ELBA " vl.Bajrić Emir – Bos.Krupa

OBRTNIČKA ELEKTROINSTALATERSKA DJELATNOST " ELEKTRO – ELBA " vl. Bajrić / Ragib / Emir – Bos.Krupa


Firma " ELEKTRO – ELBA " vl.Bajrić Emir – Bos.Krupa je osnovana 02.09.2002 godine na osnovu rješenja broj 05-21-2192-UP/0 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BRANILACA GRADA 79, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-21-2192-UP/0
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 02.09.2002