" B I D O " vl. Hadžipašić Abida, Pištaline
Trgovačka radnja " B I D O " vl. Hadžipašić / Abdo / Abida, Pištaline – Bosanska Krupa
Broj pregleda
92
Adresa
PIŠTALINE BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
05-20-2097/99
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
04.01.2000PROD:

DEV:

RAN: