Trgov. djel. na tržnicama i štandovima vl.Bečir Herceg,N.Tr
Trgovinska djelatnost na tržnicama i štandovima vl.Bečir Herceg,Novi Travnik
Broj pregleda
110
Adresa
KALINSKA BB
Opština
Novi Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
02-20-2-1104/06
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
18.07.2006PROD:

DEV:

RAN: