"GRAĐEVINSKA" Obrtu srodna djelatnost vl. Čaušević Ahmet -
Obrtu srodna djelatnost "GRAĐEVINSKA" vl. Čaušević (Husein) Ahmet – Bihać
Broj pregleda
539
Adresa
BREKOVICA BB
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06-21-3007/03
Email
Web
Broj uposlenika
24
Datum registracije
01.01.2004PROD:

DEV:

RAN: