B PHARM PZU Bihać
Privatna apotekarska zdravstvena ustanova B PHARM Bihać
Broj pregleda
241
Adresa
Ozimice II, blok 8
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
17-05-0010-11
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije
07.12.2011PROD:

DEV:

RAN: