Ukupan broj firmi: 125725

" ADMS-ADILOVIĆ " D.o.o. Bosanski Petrovac

Društvo sa ograničenom odgovornošću " ADMS-ADILOVIĆ " export-import Bosanski Petrovac


Firma " ADMS-ADILOVIĆ " D.o.o. Bosanski Petrovac je osnovana 01.09.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-3120-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

PEKISKA 31, Bosanski Petrovac
ID broj 4263158320008
PDV broj
Matični broj 1-3120-00
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 01.09.1997