Ukupan broj firmi: 125725

"10. JULI" JKP d.o.o. Bosanska Krupa

Javno komunalno preduzeće "10. JULI" d.o.o. Bosanska Krupa


Firma "10. JULI" JKP d.o.o. Bosanska Krupa je osnovana 20.03.1990 godine na osnovu rješenja broj 1-451-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom.

Adresa

DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA BB, Bosanska Krupa

Broj telefona

037/471-070

ID broj 4263073170007
PDV broj
Matični broj 1-451-00
Web stranica
Broj uposlenika 71
Datum registracije 20.03.1990