Ukupan broj firmi: 125725

" AUTO BH KOMERC " d.o.o. Bos.Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge, export-import " AUTO BH KOMERC " Bos.Krupa


Firma " AUTO BH KOMERC " d.o.o. Bos.Krupa je osnovana 31.05.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-1520-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila.

Adresa

KOLODVORSKA 123, Bosanska Krupa

Broj telefona

061/165-115 ,037/471-022

ID broj 4263067010006
PDV broj
Matični broj 1-1520-00
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 31.05.1996