"UNSKI BISER" UR vl.Begatović Mujo – Bihać
UR Bistro "UNSKI BISER" vl.Begatović (Ahmet) Mujo – Bihać
Broj pregleda
136
Adresa
DŽEMALA BIJEDIĆA 12
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06-22-2509/01
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
12.06.2001PROD:

DEV:

RAN: