Ukupan broj firmi: 125725

"BALKIĆ IMPEX" d.o.o. Bosanka Krupa – PJ. "SALON ZA POSEBNE PRILIKE" Bosanska Krupa

"BALKIĆ IMPEX" d.o.o. Bosanka Krupa – PJ. "SALON ZA POSEBNE PRILIKE" Bosanska Krupa


Firma "BALKIĆ IMPEX" d.o.o. Bosanka Krupa – PJ. "SALON ZA POSEBNE PRILIKE" Bosanska Krupa je osnovana 16.05.2012 godine na osnovu rješenja broj UP-1-07-22-1357/12 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Adresa

101 MUSLIMANSKA bb, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-1-07-22-1357/12
Web stranica
Broj uposlenika 11
Datum registracije 16.05.2012