Obrt "PEKARA EKOM" Bihać – Izdvojeni poslovni prostor "PEKA
Obrt "PEKARA EKOM" Bihać – Izdvojeni poslovni prostor "PEKARA EKOM 2″ vl. Bujanović (Milan) Dražen BIHAĆ
Broj pregleda
374
Adresa
BIHAĆKIH BRANILACA 28
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
08/1-21-729/12
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
09.02.2012PROD:

DEV:

RAN: