Ukupan broj firmi: 125725

" BELMA " TR , vl. Helms Vahida – Bos.Petrovac

Trgovinska radnja " BELMA " , vl Helms / Smajo / Vahida – Bosanski Petrovac


Firma " BELMA " TR , vl. Helms Vahida – Bos.Petrovac je osnovana 15.09.2003 godine na osnovu rješenja broj 04-20-1806-1/03 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima.

Adresa

KOZARAČKA / BAHIĆI / 9, Bosanski Petrovac
ID broj
PDV broj
Matični broj 04-20-1806-1/03
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 15.09.2003