"FUDŽI" OBRTNIČKA AUTOMEHANIČARSKA RADNJA vl. Halilović (Ibrahim) Fuad – Bosanska Krupa
OBRTNIČKA AUTOMEHANIČARSKA RADNJA "FUDŽI" vl. Halilović (Ibrahim) Fuad – Bosanska Krupa
Broj pregleda
88
Adresa
Bos. Otoka – OTOČKIH HEROJA BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
UP-1-07-21-984/12
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
28.03.2012PROD:

DEV:

RAN: