D.o.o. " E.S. Mašine " Bihać, PJ Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda Bihać
D.o.o. " E.S. Mašine " Bihać, PJ Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda Bihać
Broj pregleda
86
Adresa
HAMZE HUME 27
Opština
Bihać
Telefon
061/466-756
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: