SINDIKAT NAFTE I PETROHEMIJE F BIH, PJ ORGANIZACIJA SINDIKATA "ENERGOPETROL" BIHAĆ
SINDIKAT NAFTE I PETROHEMIJE F BIH, PJ ORGANIZACIJA SINDIKATA "ENERGOPETROL" BIHAĆ
Broj pregleda
131
Adresa
PETOG KORPUSA 15
Opština
Bihać
Telefon
037-332-078
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: