SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BIHAĆ
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BIHAĆ
Broj pregleda
145
Adresa
BOSANSKA 4
Opština
Bihać
Telefon
037/322-144
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
7
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: