SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I OBRT OPĆINE BIHAĆ
SLUŽBA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I OBRT OPĆINE BIHAĆ
Broj pregleda
135
Adresa
BOSANSKA 4
Opština
Bihać
Telefon
037/322-144
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
12
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: