SLUŽBA ZA PODRŠKU I RAZVOJ UPRAVE OPĆINE BIHAĆ
SLUŽBA ZA PODRŠKU I RAZVOJ UPRAVE OPĆINE BIHAĆ
Broj pregleda
124
Adresa
BOSANSKA 4
Opština
Bihać
Telefon
037/322-144
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
27
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: