Ukupan broj firmi: 125725

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo financija-finansija, Finansijska-Financijska policija, Odjeljenje-Postaja Bihać

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo financija-finansija, Finansijska-Financijska policija, Odjeljenje-Postaja Bihać


Firma Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo financija-finansija, Finansijska-Financijska policija, Odjeljenje-Postaja Bihać je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

BOSANSKA BB, Bihać

Broj telefona

037-323-326

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije