Ukupan broj firmi: 125725

" Bajro transport " d.o.o. Bos.Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge , export-import " Bajro – transport " d.o.o. Bos.Krupa


Firma " Bajro transport " d.o.o. Bos.Krupa je osnovana 26.07.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-4483-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

505.VITEŠKE 5, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-4483-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 26.07.2000