" Bajro transport " d.o.o. Bos.Krupa
Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge , export-import " Bajro – transport " d.o.o. Bos.Krupa
Broj pregleda
81
Adresa
505.VITEŠKE 5
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4483-00
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
26.07.2000PROD:

DEV:

RAN: