Ukupan broj firmi: 125725

" BOSNAPLAST " d.d. Bosanski Petrovac

" BOSNAPLAST " Dioničko društvo Bosanski Petrovac


Firma " BOSNAPLAST " d.d. Bosanski Petrovac je osnovana 11.08.1986 godine na osnovu rješenja broj 1-376-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa.

Adresa

5.KORPUSA 2, Bosanski Petrovac

Broj telefona

037/881-042

ID broj 4263237620009
PDV broj
Matični broj 1-376-00
Web stranica
Broj uposlenika 33
Datum registracije 11.08.1986