Ukupan broj firmi: 125725

" A.S.B. EXPAN " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću " A.S.B. EXPAN " export – import d.o.o. Bihać


Firma " A.S.B. EXPAN " d.o.o. Bihać je osnovana 16.09.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-3170-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

GATA – RUJNICA BB, Bihać

Broj telefona

061/149-600

ID broj 4263189390004
PDV broj
Matični broj 1-3170-00
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 16.09.1997