Ukupan broj firmi: 125725

" RUDNIK BOKSITA " d.d. Bosanska Krupa

Dioničko društvo " RUDNIK BOKSITA " Bosanska Krupa


Firma " RUDNIK BOKSITA " d.d. Bosanska Krupa je osnovana 23.04.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-4143-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Vađenje ostalih ruda obojenih metala.

Adresa

PATRIOTSKE LIGE BB, Bosanska Krupa

Broj telefona

037/474-057

ID broj 4263115940002
PDV broj
Matični broj 1-4143-00
Web stranica
Broj uposlenika 16
Datum registracije 23.04.1999