"HAZIM" OBRT,TRAVNIK,vl.A.Hadžiemrić
Atelje "HAZIM",vlasnik Hadžiemrić Admir,Travnik
Broj pregleda
143
Adresa
DONJA ČARŠIJA 122
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06-21-2-149/200
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
25.01.2006PROD:

DEV:

RAN: