" BADEMA " SZFR , Pašić Badema-Bos.Otoka
Samostalna zanatska Frizerska radnja " BADEMA ", – vl. Pašić / Šefik / Badema – Bos.Otoka
Broj pregleda
89
Adresa
ČARŠIJA BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
UP-I-05-21-944/
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
18.06.2003PROD:

DEV:

RAN: