Ukupan broj firmi: 125725

" A R I A " – vl. Obradović Milena B.Petrovac

Caff bar " A R I A " – vl. Obradović / Spasoje / Milena – Bosanski Petrovac


Firma " A R I A " – vl. Obradović Milena B.Petrovac je osnovana 23.10.2002 godine na osnovu rješenja broj 04-22-473-02/02 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

SAFETA HIDIĆA bb, Bosanski Petrovac
ID broj
PDV broj
Matični broj 04-22-473-02/02
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 23.10.2002