Ukupan broj firmi: 125725

Društvo sa ograničenom odgovornošću "SARA-BIZNIS" Cazin – PJ

Društvo sa ograničenom odgovornošću "SARA-BIZNIS" Cazin – poslovna jedinica Bosanska Krupa


Firma Društvo sa ograničenom odgovornošću "SARA-BIZNIS" Cazin – PJ je osnovana 30.04.2010 godine na osnovu rješenja broj OPU-Ip 166/10 M kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

503. SLAVNA BRDSKA BRIGADA BB, Bosanska Krupa

Broj telefona

062/987-302

ID broj
PDV broj
Matični broj OPU-Ip 166/10 M
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 30.04.2010