Društvo sa ograničenom odgovornošću "SARA-BIZNIS" Cazin – PJ
Društvo sa ograničenom odgovornošću "SARA-BIZNIS" Cazin – poslovna jedinica Bosanska Krupa
Broj pregleda
171
Adresa
503. SLAVNA BRDSKA BRIGADA BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
062/987-302
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
OPU-Ip 166/10 M
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
30.04.2010PROD:

DEV:

RAN: