"GALA" LJETNA BAŠTA TRAVNIK, vl. A. Kajmaković
Ljetna bašta "GALA", vlasnik Kajmaković Anes, Travnik
Broj pregleda
212
Adresa
PLATO ISRED ROBNE KUĆE B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-22-4-306/200
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
13.02.2009PROD:

DEV:

RAN: