"CENTAR" BOS. KAFANA MEHUR. – TRAVNIK, vl. J. Zlatić
Bosanska kafana "CENTAR", vlasnica Zlatić Jasmina, Mehurić – Travnik
Broj pregleda
108
Adresa
MEHURIĆ 16
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-22-4-2329/20
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
05.10.2007PROD:

DEV:

RAN: