d.o.o. " DIVA " BIHAĆ – P.J. JAVNI PREVOZ STVARI U CESTOVNOM PROMETU BIHAĆ
d.o.o. " DIVA " BIHAĆ – P.J. JAVNI PREVOZ STVARI U CESTOVNOM PROMETU BIHAĆ
Broj pregleda
121
Adresa
OMERA MUJADŽIĆA 57
Opština
Bihać
Telefon
061/142-699
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: