SLUŽBA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA OPĆINE BIHAĆ
SLUŽBA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA OPĆINE BIHAĆ
Broj pregleda
97
Adresa
BOSANSKA 4
Opština
Bihać
Telefon
037/322-144
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
14
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: