DOO " VETERINARSKA STANICA BEŠIĆ " PJ BROJ 1 – POLJOTRGOVINA, BOSANSKA KRUPA
DOO " VETERINARSKA STANICA BEŠIĆ " PJ BROJ 1 – POLJOTRGOVINA, BOSANSKA KRUPA
Broj pregleda
78
Adresa
BOSANSKA OTOKA, ČARŠIJA BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
061/793-371
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: