Ukupan broj firmi: 125725

" ABC – MAHIĆ " d.o.o. Bosanska Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet , export – import " ABC – MAHIĆ " d.o.o. Bosanska Krupa


Firma " ABC – MAHIĆ " d.o.o. Bosanska Krupa je osnovana 27.01.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-4047-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

GORAŽDANSKA 4, Bosanska Krupa
ID broj 4263239750007
PDV broj
Matični broj 1-4047-00
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 27.01.1999