Ukupan broj firmi: 125725

" RADIAL – EXPORT-IMPORT " d.o.o. Bosanska Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge " RADIAL EXPORT – IMPORT " d.o.o. Bosanska Krupa


Firma " RADIAL – EXPORT-IMPORT " d.o.o. Bosanska Krupa je osnovana 14.06.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-2717-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BIHAĆKA 30, Bosanska Krupa
ID broj 4263221380008
PDV broj
Matični broj 1-2717-00
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 14.06.1997