Ukupan broj firmi: 125725

" SEZAM – B " d.o.o. Bos.Otoka

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga " SEZAM – B " Bos.Otoka


Firma " SEZAM – B " d.o.o. Bos.Otoka je osnovana 13.09.1993 godine na osnovu rješenja broj 1-299-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama.

Adresa

OTOČKIH HEROJA 19, Bosanska Krupa
ID broj 4263048810000
PDV broj
Matični broj 1-299-00
Web stranica
Broj uposlenika 12
Datum registracije 13.09.1993