"SLATKO ĆOŠE" FAST-FOOD H. BILA-TRAVNIK, vl. H. Softić
Fast-food "SLATKO ĆOŠE", vlasnik Softić Hamdo, Han Bila – Travnik
Broj pregleda
193
Adresa
HAN BILA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-22-4-2160/20
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
12.09.2007PROD:

DEV:

RAN: