"PČELARSTVO" Polj. dj. vl. Hasanagić Elvir B. Otoka
OBRTU SRODNA POLJOPRIVREDNA DJELATNOST – "PČELARSTVO"- vl. Hasanagić /Safet/ Elvir Bosanska Otoka
Broj pregleda
70
Adresa
BOSANSKA OTOKA, VOLODER BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
UP-1-07-21-1142
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
09.05.2011PROD:

DEV:

RAN: