SUR Pizeria "KAMELEON"
Ugostiteljska radnja Pizzeria "KAMELEON" vl. Jašarević Izet
Broj pregleda
109
Adresa
ŠKOLSKA 1
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
241-IX
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
17.02.2003PROD:

DEV:

RAN: