"CALYPSO" MOTEL N.BILA-TRAVNIK, vl. A-M.Gazibarić
Motel "CALYPSO", vlasnica Gazibarić Ana-Marija, Nova Bila – Travnik
Broj pregleda
624
Adresa
NOVA BILA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-22-4-1339/20
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
10.04.2009PROD:

DEV:

RAN: