"ILHANA" TR vl. Okić (Zuhdija) Zekerijah – Bihać
TR "ILHANA" vl. Okić (Zuhdija) Zekerijah – Bihać
Broj pregleda
85
Adresa
HARMANSKI SOKAK 12A
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
08/1-20-5460/12
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
03.10.2012