Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju "ALINAC" Cazin-Podružnica Bosanska Krupa
Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju "ALINAC" Cazin-Podružnica Bosanska Krupa
Broj pregleda
152
Adresa
LJUSINA BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
8
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: