Ukupan broj firmi: 125725

" RIFO-EXPORT " d.o.o. Bosanska Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću " RIFO-EXPORT " Bosanska Krupa , za proizvodnju,rtgovinu,ugostiteljstvo, prevoz i usluge,export-import Bos.Krupa


Firma " RIFO-EXPORT " d.o.o. Bosanska Krupa je osnovana 14.02.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-5482-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

BRANILACA GRADA 10, Bosanska Krupa

Broj telefona

061/602-007, 061/752-726

ID broj 4263455880004
PDV broj
Matični broj 1-5482-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 14.02.2006