O.P.Z. "BAŠČA" p.o. Bihać
Opća poljoprivredna zadruga "BAŠČA", p.o. Bihać
Broj pregleda
125
Adresa
Put Armije BiH 9
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
17-05-0002-12
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
21.03.2012PROD:

DEV:

RAN: