Ukupan broj firmi: 125725

" AJLA COMPANY " d.o.o. Bos.Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću " AJLA COMPANY " za usluge, trgovinu i marketing Bos.Krupa


Firma " AJLA COMPANY " d.o.o. Bos.Krupa je osnovana 12.06.2002 godine na osnovu rješenja broj 1-4857-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing).

Adresa

KOLODVORSKA BB, Bosanska Krupa
ID broj 4263122050004
PDV broj
Matični broj 1-4857-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 12.06.2002