" AJLA COMPANY " d.o.o. Bos.Krupa
Društvo sa ograničenom odgovornošću " AJLA COMPANY " za usluge, trgovinu i marketing Bos.Krupa
Broj pregleda
214
Adresa
KOLODVORSKA BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
4263122050004
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4857-00
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
12.06.2002PROD:

DEV:

RAN: