" AMAR-A " d.o.o. BOSANSKA OTOKA
Društvo sa ograničenom odgovornošću " AMAR-A" Bos. Otoka
Broj pregleda
214
Adresa
OTOČKOG BATALJONA 9
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
0378/477-225
Fax
ID broj
4263206580009
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4164-00
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
10.05.1999PROD:

DEV:

RAN: