Ukupan broj firmi: 125725

" BALKIĆ IMPEX " d.o.o. Bosanka Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, export-import, proizvodnju, prevoz i usluge " BALKIĆ IMPEX " Bosanska Krupa


Firma " BALKIĆ IMPEX " d.o.o. Bosanka Krupa je osnovana 13.11.1995 godine na osnovu rješenja broj 1-631-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama.

Adresa

OSTRUŽNICA 22, Bosanska Krupa

Broj telefona

061-163-067

ID broj 4263144960004
PDV broj
Matični broj 1-631-00
Web stranica
Broj uposlenika 11
Datum registracije 13.11.1995